MYQ
PRINTO

MYQ

[img-kyocera]

MyQ je prvý systém na svete, ktorý

 • spojil funkciu tlačového a servisného modulu do jedného systému,
 • komplexne pokrýva všetky tlačové potreby zákazníkov a ich partnerov,
 • existuje vo verzii zdarma bez obmedzenia času či počtu používateľov!

[myq]

Tlačový modul

 • univerzálna podpora viac ako 1700 zariadení od 26 výrobcov, nové modely sa certifikujú zadarmo
 • presné účtovanie tlače jednotlivo na užívateľa, oddelenie, zariadenie a projekty
 • funkcia vyzdvihnutia výtlačku na ľubovoľnom zariadení či lokalite (follow me - nasleduj ma)
 • zjednodušené skenovanie a faxovanie,  kreditné účtovanie, tlačové kvóty a obmedzenia
 • viac ako 70 grafických reportov s možnosťou jednoduchej tvorby na mieru

 

Servisný modul

 • automatická evidencia, objednávanie spotrebného materiálu
 • automatické hlásenie problémov a ich eskalácia
 • evidencia servisných zmlúv a kontrola plnenia SLA
 • plnohodnotný objednávkový systém
 • profesionálne účtovanie outsourcingových projektov

 

MyQ existuje v 3 variantách

 • Free 
 • Business  
 • BusinessPRO