PRINTO

I. Všeobecné ustanovenia

  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti spoločnosti PRINTO s.r.o. (ďalej len PRINTO) a kupujúceho pri dodávkach spotrebného materiálu, kancelárskeho materiálu a ďalšieho tovaru zo sortimentu spoločnosti PRINTO kupujúcemu na základe jeho objednávky.

  2. Tieto VOP sú záväzné pre všetkých kupujúcich spoločnosti PRINTO, ktorí jej pošlú objednávku akoukoľvek formou, t.j. telefonicky, osobne, poštou, e-mailom, faxom, prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti PRINTO www.toner-atrament.sk .

  3. Tieto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na internetových stránkach spoločnosti PRINTO www.toner-atrament.sk. Spoločnosť PRINTO si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek upraviť.

  4. Všetky vzťahy medzi spoločnosťou PRINTO a kupujúcim, ktoré nie sú týmito VOP upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ak je kupujúci spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, teda ak sa jedná o kupujúceho, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje výlučne na výrobky a služby firmy predané spoločnosťou PRINTO s.r.o. (ďalej "predávajúci"). 
Predávajúci zodpovedá za to, že výrobky majú požadovanú kvalitu, hmotnosť, nemajú chyby a sú dodané v požadovanom množstve.

Ak sa vyskytne po zakúpení výrobku chyba, kupujúci je oprávnený v záručnej dobe túto reklamovať. Za chybu sa nepovažuje opotrebenie vzniknuté bežným užívaním.

Tento web používa na analýzu návštevnosti súbory cookies.
Ak budete pokračovať bez vykonania zmien nastavení, predkpokladáme, že chcete z našej stránky dostávať všetky súbory cookie.