Uvažovali ste niekedy aká je cena jednej vytlačenej strany ?
PRINTO

Uvažovali ste niekedy aká je cena jednej vytlačenej strany ?

Čo rozhoduje pri nákupe tlačiarne ? Cena ? Parametre ? Určite sú tieto informácie dôležité, ale rátali ste niekedy aké sú celkové náklady na obstaranie tlače - TCO ( z angličtiny Total Cost of ownership )?

TCO alebo preložené do ľudskej reči - celkové náklady na obstaranie, pozostávajú nielen z nákladov na prevádzku zariadenia počas jeho životnosti, ktorými sú tonery, válce, ale aj z nákladov na servis, z transakčných nákladov a z nákladov na kúpu zariadenia. Pri kúpe zariadenia je  dôležité akú kapacitu ponúkajú takzvané štartovacie náplne, ktoré sú obsahom balenia pri kúpe.

 

Pozreli sme sa na bežne dostupne laserové monochromatické multifunkčné tlačiarne, kde sme porovnali kapacitu náplní a vyrátali cenu na jednu kópiu:

Porovnanie Mono multifunkcii